Shri Samarth Sadguru Nagnath Alli Maharaj Sansthan,Solapur

Reg no.A-1225/Solapur Date:14 Aug 2002

On the occasion S.S. Nagnath Alli Maharaj Punyatithi, there will be sapthah organized at Shri S.S.Nganath Alli Maharaj Ashram, Akkalkot Road, Solapur